17/10/2016 Tomáš Hrůza

Ateliér Multimedia zve na prezentaci: Richard Loskot Prezentace / diskuze FaVU VUT v Brně / Údolní 53 / Brno 19.10.2016 / 16:00 Budova U2, první patro vlevo, místnost 244 http://www.richardloskot.net

03/06/2015 Tomáš Hrůza

Zveme na veřejné obhajoby klauzurních a semestrálních prací v Místodržitelském paláci. Veřejná prezentace: 02. – 07. 06. a 20. – 21. 06. 2015 / od 9:00 – 18:00 Obhajoby: 04. 06. 2015 / 9:00 – 11:30 Vystavují: Kotrasová Nikola, Daneková Petra, Kovaľ Maroš, Gajdošík Andreas Svoboda Jonáš, Tejml Ladislav, Richtr Pavel, Robaard Roman Moravské galerii [...]

06/10/2014 Tomáš Hrůza

Ateliér Multimedia zve na přednášku: Petr Svárovský Silver: Selhání a urážky FaVU VUT v Brně / Údolní 19 / Brno 08.10.2014 od 17:00 přízemí, „u kávomatu“ Petr Svárovský odhalí největší prohry a trapné okamžiky své umělecké kariéry. Petr Svárovský (narozen 1962 v Mladé Boleslavi) žije a pracuje v Oslo v Norsku. Zaměřuje se na vztahy [...]

20/06/2014 Tomáš Hrůza

ENTER FaVU – dny otevřených dveří, v jejímž rámci proběhnou veřejné prezentace semestrálních, klauzurních a bakalářských prací našeho ateliéru vytvořených za letní semestr akademického roku 2013/2014. Prezentace se uskuteční v budově Údolní 495/19, poslední patro, otevřeno 10.00–18.00.

21/06/2013 Tomáš Hrůza

Jste srdečně zvání na dny otevřených dveří FaVU. 22. a 23. 6. 2013 vždy 10.00–18.00. Obě budovy školy, Rybářská 13/15 a Údolní 19, hala tržnice Malá Amerika, Hybešova 1.

17/04/2013 Tomáš Hrůza

Společná výstava našeho ateliéru s Ateliérem interaktivních médií FUD UJEP. Vystavují IM: Jan Rybák, Jakub Dohnálek, Adam Chmiel, Iva Polanecká, Barbora Belzová, Vojtěch Kálecký, Petr Puffler, Ota Titěra, Zdeněk Svejkovský, Jiří Hölzel, Jana Hradecká, Dominik Žižka, David Valner, Zuzana Bitalova AMU: Dana Dvořáková, Jonáš Svoboda, Andreas Gajdošík, Ladislav Tejml a host Jakub Albín, Martin Blaško, [...]

02/04/2013 Tomáš Hrůza

Atelier Multimedia FaVU Brno Vás srdečně zve na dvě přednášky mladých umělců, kteří budou promítat a hovořit o svých dílech – Jakub Musil promítne svá nekonvenční videa a Vojtěch Marek svůj multimediální projekt Tajemství zenové kuchyně. Vojtěch Marek je absolvent oboru fotografie u Pavla Baňky na ústecké FUD, Jakub Musil absolvoval výtvarný kurz Dariny Alster. [...]

26/02/2013 Tomáš Hrůza

Přednáška s promítáním a následnou diskuzí. Umělecká dvojice HELENA SEQUENS a ADAM STANKO představí své konceptuální práce studentům Ateliéru multimédií a dalším zájemcům z FaVU i mimo ni. www.papermill.cz 27.02.2013 / 17:00 / FaVU, Údolní 19 / “U kávomatu”

24/01/2013 Tomáš Hrůza

Veřejné prezentace studentských prací ateliéru Multimedia FaVU VUT v Brně. 26. a 27.01.2013 / 10:00-18:00 / G99 / Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 348/9, 602 00, Brno Celý program ENTER FaVU 2013 naleznete na fakultních stránkách.

24/01/2013 Tomáš Hrůza

Srdečně zveme na přednášku mladé konceptuální umělkyně a performerky Karímy Al-Mukhtarové spojenou s komentovaným promítáním jejích prací. 
Přednášku doplní hudební performance: Veronika Dolanská aka

stránka: 123